Keskukset ja komponentit ovat CE-hyväksyttyjä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekninen rakennetiedosto ovat saatavana tarvittaessa.

Standardit ja direktiivit

- LVD-pienjännitedirektiivi 2014/35/EU
- Konedirektiivi 2006/42/EY
- EMC-direktiivi 2014/30/EU
- SFS-EN 60204-1
- SFS-EN 61439-1-5
- SFS-EN 60529