Kort om företaget

Företaget inledde sin verksamhet år 1995. Vi gör allt med hög yrkeskunskap: pålitligt, garanterat säkert och av högklassiga produkter.

Till våra kunder hör bland andra industrin, maskin- och apparattillverkare samt elentreprenörer. Vårt produktutbud består av olika elcentraler samt instrumenttillbehör och komponenter.

Principen för vår verksamhet

Vi gör allt med hög yrkeskunskap: pålitligt, garanterat säkert och av högklassiga produkter.