Centralerna och komponenterna är CE-godkända. Försäkran om överensstämmelse och den tekniska konstruktionsfilen finns tillgängliga om de behövs.

Standarder och direktiv

- LVD-lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
- Maskindirektivet 2006/42/EG
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- SFS-EN 60204-1
- SFS-EN 61439-1-5
- SFS-EN 60529