F-serie-systemet

F-Serie
Beröringssäkra centraler IP20, IP30

De beröringssäkra centralerna har fyra olika djup, fyra fältbredder och elva alternativa höjder. De beröringsskyddade centralerna kan även utrustas med ett dörrsystem.

Cellcentraler IP20-IP55 3200 A

Mecha-Flex cellcentral monteras på en 40 eller 140 mm hög sockel. Systemet har fem olika fältbreddsalternativ samt två stomhöjder. Strukturernas monteringsskenor kan monteras i höjdriktning var som helst i centralen som kan byggas enligt det enskilda strömbelastningsbehovet. Skenorna fästs i stommen med stödisolatorer. Monteringsskivorna fästs direkt på stommens skivor.

Kapslade centraler IP 20-55 800A

Kapselstrukturen kan monteras till en enhet med ett eller flera fält. Välj mellan fyra djup, fem fältbredder och elva höjdalternativ. De kapslade centralerna kan även förses med regnskärm.

D-serie-systemet

D-Serie
UPI-centraler IP20-30

Ett kapslingssystem i tunt stål för ledningsdragningar i lägenheter, skyddssäkringar och deras anslutningsdon. Strukturen kan sänkas in i väggelementet eller monteras på ytan.

Övriga skåpsystem

Skåpcentraler IP34-65
Manöverbord
Plastkapslade centraler IP34-65
Aluminiumkapslade centraler IP34-65
Kapslar för uttagsplintar
Gatucentraler i aluminium

Be om en offert!

Du kan be om en offer via denna länken.